יישומים מערכות ואפליקציות

מערכות טכנולוגיות תומכות ניהול היישום מפותחות ב- TACK כמרכיב משלים וייחודי המותאם לצרכים ולתהליכים הייחודיים בכל ארגון.

פתרונות טכנולוגיים אלה יכולים לשרת מטרות שונות:

אנו מציעים פיתוח של כלים דיגיטליים תומכי תהליכים ארגוניים שניתן לשלבם במהירות ובחוויית משתמש נוחה.

הכלים אותם אנו מציעים מפותחים כל אחד בהתאמה ייחודית לתהליך הארגוני הספציפי, ניתנים לשינוי עם התפתחות התהליך ומשמרים תיעוד של כל המידע בכל שלב בתהליך.

יתרון נוסף בפיתוח כלים אלה הוא מודול אנליטי המאפשר ניתוח כל המידע בזמן אמת או בנקודות זמן מוגדרות בתהליך.

המידע האנליטי המוצג לרמת מנהל בודד, הנהלה, או יחידה ארגונית, מאפשר הסקת מסקנות וקבלת החלטות המבוססות על עובדות ונתונים רלוונטיים.