הפילוסופיה שלנו

החזון שלנו

לייצר ערך משמעותי לצמיחה עסקית, ניהולית וערכית בארגונים מובילים, באמצעות:

 • פתרונות אינטגרטיביים ומדוייקים
 • חדשנות יישומית
 • קשר מעמיק
 • צוות איכותי

הפילוסופיה שלנו

 • תפישת עולם המשלבת מצויינות חדשנית, חוויה אנושית ודיאלוג אינטימי.
 • יכולת להתאים לכל ארגון פתרון מדוייק ויצירתי במציאות משתנה.
 • כישרון להוביל תהליכי עומק באיכות ללא פשרות.
 • עבודת צוות הבנויה על שונות, יכולת אישית ועל "יחד" - היוצרים תהליכי עבודה המקדמים הצלחה.
 • דחף להגיע למקומות רחוקים ו"להדליק" את המשתתפים בתהליך.

האסטרטגיה שלנו

 • להוות עבור לקוחותינו כתובת לפתרונות של צמיחה ארגונית ועסקית.
 • לחבור לאסטרטגיה של החברות - לבנייתה, ליישומה בפועל ולהעצמה שלה.
 • להוביל תהליכים תומכים ביכולות הליבה בארגונים מובילים, גדולים או בעלי פוטנציאל מזוהה.
 • לפתח פתרונות חדשניים (או לכל הפחות להביא לישראל את חזית התחום) בתחומי הייעוץ ולהטמיעם בארגונים מובילים כחלק מהמעורבות בהם.
 • להיות שותף של המנהלים הבכירים בארגון בתהליכי החשיבה והיישום.

הייעוד שלנו

Invest in People

Create the Future

פיתוח תפישת עולם מתמשכת אצל לקוחותינו,

המקדמת פיתוח של ההון האנושי בארגון,

כמפתח לצמיחה, לחדשנות, למנהיגות ולהצלחה.

 

הערכים שלנו

    מצויינות       מנהיגות        חדשנות        שותפות וצוותיות       למידה והתפתחות   

שיטת העבודה שלנו

1. מיפוי שוק וזיהוי מנועי צמיחה - מחקרי שוק, אנליזת התעשייה, תמונת התחרות ומיקוד היתרונות התחרותיים. 2. עיצוב חזון ואסטרטגיה עסקית - הגדרת כיווני ההתפתחות החיצוניים והפנימיים לצורך מימוש פוטנציאל הצמיחה. 3. עיצוב אסטרטגיות תומכות - אסטרטגיית שיווק, שירות, מכירות ומשאבי אנוש. 4. תהליכי עבודה, יעדים ומדדים - תהליכי ליבה ומנגנונים ניהוליים תומכים. 5. מבנה ניהולי וארגוני - מבנה ארגוני והגדרות תפקידים. 6. כלים תומכים. ניהול השינוי - ליווי תהליך השינוי והטמעתו בארגון.