דש-בורד ניהולי

מערכת ייעודית המאפשרת לכל רמה ניהולית בארגון לבחון את השגת יעדיה האסטרטגיים על-פי המפה האסטרטגית שעוצבה בארגון.

בדרך-כלל מערכות אסטרטגיות מבוססות BSC - Balanced Scorecard בנויות על איסוף מידע נרחב ממקורות מידע ארגוניים שונים. המערכת מאפשרת איסוף המידע והצגתו על-פי מגמות ההתקדמות וההישגים הדרושים. המערכת והתהליך כוללים:

  • בניית המפה האסטרטגית
  •  מיפוי מקורות המידע והזרמת המידע למערכת
  • דש-בורד ניהולי מתעדכן בתדירות רלוונטית ליעד
  • חיתוך יעדים ו- KPI's עד רמה של היחידה הארגונית