סקר שביעות רצון עובדים

מידת המחויבות של עובדים לארגון, למטרותיו וליישום האסטרטגיה העסקית שלו, לצד יישום התנהגותי של ערכי הליבה הארגוניים בוא אחד מאתגרי הנהול המרכזיים של ארגונים.

מדידת רמת המחוייבות (engagement) ומידת שביעות רצון העובדים היא כלי בדרך לקבלת החלטות בתוכניות העבודה הארגוניות, תוכניות העבודה של יחידות ושל מנהלים.

סקרי שביעות רצון במערכת המאפשרת איסוף המידע עיבודו והצגת ניתוחים ותוצאות על-פי חתכים ארגוניים רלוונטיים ונבחרים:

  • קבלת תמונת מצב ארגונית של הארגון בעיני מנהלים ועובדים
  •  הצבעה על תחומי עוצמה ותחומים לשיפור
  • בחינת נושאים ארגוניים בחתכי אוכלוסיה שונים בארגון
  • בחינת מגמות לאורך זמן
  • ערוץ תקשורת ואיסוף מידע
  • מסר לעובדים - ההנהלה מקשיבה לעובדים, הגברת מחוייבות תחושת השקעה ושיפור