אסטרטגיה שיווקית

צמיחה של ארגון תלויה ביכולתו לאתר וליישם את "הדבר הבא".

במטרה לייצר את שפת הזהות התאגידית של המותג, צוותים המשותפים לאירגון ול- TACK בונים יחד תהליך של אבחון וניתוח, המאתר, מפתח ומטמיע את "הדבר הבא" באסטרטגיית הצמיחה של הארגון.

NEXT STRATEGY - אסטרטגיית שיווק רב-מימדית - הענף,החברה,הלקוח,התנהלות שיווקת, סגנון חיים, התנהגות צרכנים, NEXT במובילות, NEXT בערכים, NEXT בפילוח שוק, NEXT בנאמנות, NEXT בחוויית המותג, NEXT בתקשורת שיווקית

NEXT - מתודולוגית אבחון ובניית אסטרטגיה, המנסה לנבא בצורה מושכלת את העתיד העסקי-שיווקי של החברה. האבחון נעשה באמצעות מיפוי ההשפעות ההדדיות בין גורמי המפתח בארגון לבין התנהגויות מפתח בשוק. האבחון מעלה 6 שאלות עיקריות, שמענה עליהן  יוביל לפיצוח מגמות העתיד ואסטרטגיית השיווק של המותג.