מיזוגים ורכישות

לעיתים קרובות חברות בוחרות לעשות את "הדבר הבא" באמצעות מיזוג.

מיזוגים ורכישות הם תהליכים מורכבים, הדורשים השקעה רבה, אך גם מכילים הזדמנות לצמיחה.

ממחקר מהלכי מיזוג מרכזיים בעולם העסקי, ניתן לזהות תהליכים שלא הניבו לחברות הממוזגות או לחברה הרוכשת את הערך הסינרגטי המצופה.

על-מנת לייצר מיזוג אפקטיבי, מומלץ לנהל את התהליך בחמישה שלבים:

שלב 1: קביעת יעדים, הקמת צוות וחדר מידע

 • בחינת הקשר לאסטרטגיה הכוללת.
 • הצבת יעדים ובחינת החברות.

שלב 2: משא ומתן

 • האם העסקה כדאית?
 • כיצד תתבצע?
 • מה יהיו התחומים שיבטיחו הצלחה?
 • מהם האישורים הרגולטוריים הנדרשים?
 • הסכמה על שלבי המו"מ עצמו

שלב 3: לקראת אינטגרציה

 • שילוב החברות כיצד?
 • תכנון ניהול השינוי
 • תכנון האינטגרציה התפעולית
 • תכנון התקשורת

שלב 4: אינטגרציה

 • סגירת העסקה
 • השלמת תהליכי התכנון
 • בניית צוותי עבודה משותפים
 • מיקוד ביעדים פיננסיים ואסטרטגיים
 • בניית הסכמה על מרכיבים בתרבות הארגונית
 • העצמת היכולות
 • טיפוח מוטיבציית העובדים ושימור אנשי מפתח

שלב 5: הערכה ובקרה

 • תהליכי הערכה ושיפור תמידיים
 • יישום אמצעי בקרה ומעקב