מחקרי עומק

Laddering הינה שיטה המסייעת למראיין לחשוף מודלים מנטאליים של אנשים ביחס למושג, מוצר או מותג.

ראיונות Laddering מסתמכים על תיאורית ה- Mean-End Chain המזהה וממפה מבנים קוגניטיביים של משתתפים.

Laddering מתבצע באמצעות ראיון עומק איכותי אישי או של קבוצה אורגנית.

תפוקת הראיונות - מפת ערכים היררכית, המייצגת מודל מנטאלי משותף של קבוצת מרואיינים.

מחקרי העומק שאנחנו מבצעים ב- TACK מבוצעים במתודולוגית ה- Laddering.

מודל המחקר מאפשר לבחון את העומק הרגשי של אוכלוסיה, ביחס לרבדים בלתי גלויים בחוויה הסוביקטיבית שלהם. שיטת המחקר  עוקפת את האפשרות להסקת מסקנות מהירות, הנובעות מהצהרות, ומייחסת משמעות מעמיקה יותר לרבדים בלתי נגישים, בשלבי בחינה ראשוניים.

תכונות המוצר, המותג, משמעות לאדם, רגשות וערכים. ערכים-משמעות-מאפיינים