מחקרי שוק ובנצ'מרק

בשפה היומיומית, כשאנו אומרים בנצ'מרק אנחנו מתכוונים לנקודת ייחוס.

בתהליכים ארגוניים אסטרטגיים, אנחנו מחפשים במחקרי הבנצ'מרק תשובות לשאלות המפתח:

1. מה עושים אחרים שמתמודדים עם שאלה דומה?

2. מהו ה- Best Practice הקיים?

מחקרי בנצ'מרק מאפשרים להסתכל על שאלות אסטרטגיות וארגוניות מנקודת מבט חיצונית, המאפשרת שיקוף לארגון .

המחקרים מבוצעים באמצעות גישה למקורות מידע גלויים ובאמצעות ראיונות של מומחים ומנהלים בכירים בחברות מצליחות.

מתודולוגיה ייחודית של אינטגרציית הידע לאחר ביצוע שלב איסוף המידע, מאפשרת לארגון המזמין, לבחון באופן בלתי-אמצעי את המידע, ללא קשר לארגון שלו. ולאחר מכן לאמץ או להתאים את מה שרלוונטי בתהליכי קבלת ההחלטות האסטרטגיות והארגוניות.

במקרים מסויימים כשהארגון בוחר לבצע גם את תהליכי החקר במשותף, עובדי הארגון שותפים לצוות המחקר ולאינטגרציית המידע, ובכך מקדמים את יכולתם לאסוף ולנתח מידע.