בקרה ומדידה

האם זה קורה גם בארגון שלך?

  • 60% מהארגונים לא קושרים תקציב לאסטרטגיה
  • 85% מההנהלות משקיעות פחות משעה בחודש באסטרטגיה
  • 25% מהמנהלים עובדים ללא תמריצים מהקושרים לביצועיהם
  • 95% מכח העבודה לא מבין את החזון והאסטרטגיה

מתוך תוצאות סקר TACK בנושא יישום החלטות אסטרטגיות, אפריל 2006.

ברוב הארגונים יש יותר מדי מדדים, שנבחרים בצורה נקודתית על-ידי הנמדדים עצמם, רוב המדדים לא מותאם לאסטרטגיה של הארגון, מיעוטם מאפשר לקבל החלטות בזמן אמת, רובם מתבססים על נתוני עבר תוצאתיים ולא מאפשרים מדידה איכותית ועתידית. לכן, 90% מהארגונים לא מוציאים לפועל את האסטרטגיה שלהם.

תהליך Performance Measurement שאנו מובילים בארגונים תומך בבניית שפה משותפת של מדדים בארגון המקושרים למפה האסטרטגית, ומייצר כלי שליטה ובקרה בזמן אמת, המבוססים על מעט מדדים - ורק האפקטיבים שבהם.

הגדרת מפה אסטרטגית, גיבוש מדדי קונספט, תכנית יישום, הגדרת מדדים, הטמעה, מעקב ובקרה

התוצאה - ניהול אפקטיבי מכוון אסטרטגיה:

  • תהליכי משוב ובקרה משולבים, המבוססים על ערכי הליבה
  • נתונים זמינים ושקופים המובילים להגברת מעורבות
  • נתוני אמת כבסיס לתגמול והנעת עובדים
  • כלי ניהולי המספק חיוויים בזמן אמת