אבחון ארגוני

ארגון מנוהל, יעיל, יוזם ואיכותי המשיג הצלחה עסקית וריווחית, יודע לחזות התפתחויות בסביבתו ולהגיב עליהן.

המטרה המרכזית של אבחון ארגוני, הינה להניח תשתית של חשיבה למקבלי ההחלטות בנושאים הבאים:

1. מידת הבהירות של החזון והמטרות העסקיות של הארגון.

2. אפיון תהליכים ומבנה ארגוני והאופן שהם משרתים את מטרות הארגון.

3. מיפוי אקלים ארגוני ומוטיבציית הצלחה בקרב עובדי הארגון ומנהליו.

4. בניית תשתית מותאמת לניהול השינוי בארגון:

  • הגדרת צרכים עיקריים של הארגון בשלב זה של התפתחותו העסקית.
  • הגדרת מוקדי שינוי שיהוו מנוף לצמיחת האירגון כולו.
  • אפיון תהליכים מרכזיים בהם מומלץ להתרכז.
  • בניית מודל עבודה, המשקף את המטרות העתידיות של האירגון, לניהול שינוי אפקטיבי  וישים.
מודל חשיבה לאבחון ארגוני סביבה אסטרטגית, דפוסי מנהיגות, תרבות ארגונית, אסטרטגיה Mission Statement, יכולות ניהוליות, מערכות ארגוניות מדיניות ותהליכים, מבנה ארגוני, אקלים ארגוני, מוטיבציה, צרכי הפרט ויכולותיו, ניהול המשימות, תוצאות