פיתוח מנהלים

איכות המנהלים הינה גורם קריטי במעבר איכותי מאסטרטגיה ליישום, כחלק מהבנה זו, אנו מציעים 3 מסלולי פיתוח מנהלים:

1. מנהלים בתחילת הדרך  - קורס למנהלים בתפקידם הניהולי הראשון

2. פיתוח מערך המנהלים - תוך פיצוח ה- DNA הנדרש ממנהל בארגון ופיתוח כלי הכשרה והתפתחות בתחומי המנהיגות והניהול בארגון

3. Spider Management - הכשרת מנהלים בכירים לנהל תהליכים כוללים

בכל ארגון מבוצע שלב מקדים של פיצוח ומיפוי צרכי ההתפתחות ובניית מענה רלוונטי ומדוייק, הן לצרכי המשתתף והן לצרכי הארגון.

המטרות המרכזיות של תהליך פיתוח מנהלים:

 • בניית תשתית ניהולית, המתרגמת את חזון וערכי הארגון לפרקטיקות ניהוליות, תוך עיצוב תפישת תפקיד המנהל.
 • לספק למנהלים ידע, מיומנויות וכלים יישומיים, שיסייעו להם לממש את היעדים של התחומים והצוותים, אותם הם מובילים.
 • עיצוב תפישת ניהול ומנהיגות בסביבה המאופיינת בתנאים משתנים ובריבוי משימות.

תהליכי פיתוח המנהלים שאנו מובילים, מבוססים על העקרונות הבאים:

 • אחריות משותפת - ניהול תהליך פיתוח המנהלים יחד עם מנהלים בתוך הארגון ועם משאבי אנוש, מתוך מטרה ליצור שותפות בתכנון, בהובלה ובהטמעה של התהליך.
 • ביטוי לייחודיות הארגון - חיבור המודל הניהולי הארגוני הרצוי לחזון, לערכים ולנורמות הארגוניות.
 • Action Learning - הבאת תכנים אמיתיים מעולם העבודה של המנהלים, כמו גם שילוב משימה/פרוייקט מעשי בתהליך הלמידה.
 • מלמידה להטמעה - סיוע בהגדרת המשכיות תהליך הלמידה, לאחר ההכשרה ויצירת תשתית להטמעתו בארגון.
 • FUN

Spider Management למנהלים בכירים:

תהליך ניהולי המתכלל את המימדים לכדי תוכניות פעולה אפקטיביות. סביבה אירגונית, סביבה ניהולית, שוק, תוכן מיקצועי,המנהל.

בתכנית ה- Spider Managment  אנו מכשירים מנהלים בכירים לנהל תהליכים הכוללים:

 • אבחון של השוק, האירגון, הסביבה הניהולית הישירה והמנהל והחיבור בינהם.
 • ניהול תחום תוכן המרוחק משדרת הביצוע - מניהול אירועים לניהול תהליכים.
 • מנהיגות מבצעת, תפישת תפקיד ומרחב התוצאה.
 • ייזום וניהול שינויים בזמן אמת.
 • מיומנויות של ניהול תהליכים מורכבים וניהול אנשים.