Equalizer ארגוני

ה- Equalizer במשמעותו המקורית הינו לוח גדול של כפתורים, באמצעותו ניתן לייצר איזון בקצב ובעוצמה של הופעת צלילים ו/או תאורה.

ה- Equalizer שפיתחנו ב- TACK הינו כלי הממפה את צירי הערך והמשמעות בחייו של האדם או הארגון ומגדיר את נקודת האיזון הרצויה, זו המווסתת בין הרצפים והופכת אותם מערכים סותרים לערכים משלימים. ה- Equalizer בנוי כמפה, המגדירה צירים של משמעות וערך ומתכללת אותם לתמונת עולם. המפה מהווה את הבסיס להתנהגויות הארגוניות והניהוליות הרצויות ביחס ליעדי הארגון, והיא גם מספרת לנו ממה עלינו להימנע.

מתודולוגיית העבודה לבניית ה- Equalizer מבוססת על מחקרי עומק, באמצעותם מגיעים לרבדים של החווייה האישית וחושפים את המודלים המנטליים של אוכלוסיה רלוונטית.

במחקר שערכנו על-מנת לבחון מה מייצר את תחושת הערך המוסף של לקוחות ארגון שירות גדול ומוביל, התגלו 4 ערכים מרכזיים: מוניטין, חשיבה מערכתית, הקשר האישי ותחושת המחויבות וההתגייסות של נותני השירות ללקוחותיהם.

את המשמעויות של ארבעת הערכים אלה ניתן לבחון דרך שני צירים: הציר הפונקציונאלי והציר הרגשי:

4 ערכים מרכזיים: מוניטין, חשיבה מערכתית, קשר אישי, מחויבות והתגייסות. משמעויות בציר הפונקציונאלי - רשת שלמומחים, פתרון כולל, שירות, פתרון ברגע האמת. המשמעויות בציר הריגשי - שקט נפשי וביטחון, תחושת שותפות, אינטימיות, אכפתיות.

לאחר גיבוש הצירים, אנו בונים את המסלולים המובילים להגשמתו של כל ערך. מסלולים אלה הינם רצפים של התנהגויות המקבילים לרצפי המשמעות הטמונים בתבניות הידע והרגשות, החבויות בתת ההכרה של הלקוח. כך, באמצעות מודל מארגן אחד, מתבהרים לארגון יעדיו וכיווני הפעולה להגשמתם.

ל - Equalizer שני יישומים מרכזיים:

Value Equalizer - יכול לספק מענה על השאלה מה מייצר ערך עבור לקוחות הארגון, צרכניו או עובדיו ולעצב מענה הולם.

Strategic Equalizer - הכלי מאפשר זיהוי של צירי הערך הארגוניים ועיצוב ייעוד, חזון ואסטרטגיה אירגונית, בהלימה לנקודת האיזון הנכונה לארגון, ביחס לזהותו ולסביבה העסקית בה הוא פועל.

גמישות - ריכוזיות, עצמאות - תלות, לוקאליות - גלובליות, שמרנות - חדשנות, אינדיבידואליות - קהילתיות