ניהול השינוי

הטבע האנושי אמביוולנטי לשינוי - מחד, אנו "מחבקים" אותו ורואים בו אתגר, מאידך, השינוי מייצר חשש, התנגדות ודה-מוטיבציה.

במיפוי כוחות השינוי, אנו מסמנים "בלמי פחד" לעומת "מנועי תקווה", לצד מיפוי שדה הכוחות הפועל ברמה הארגונית. אנו  ממפים את אי הוודאות, איבוד השליטה ואת ההפסדים האישיים כ"בלמי פחד", לעומת זיהוי הכדאיות, הרווח האישי הצפוי והיכולת לתפתח כ"מנועי תקווה".

שינויים נובעים מצרכים משתנים, הן מלחץ לשינוי הנובע מסיבות חיצוניות והן כנגזרת מרצונות ומאוויים אנושיים (סיבות פנימיות). כסיבות חיצוניות ניתן למנות הזדמנויות עסקיות שנקרו על דרכו של הארגון או מאידך, איום עסקי או שינוי טכנולוגי. סיבות פנימיות נובעות מתוך הרצון האנושי להתפתח, לצמוח, לגוון. 37% מהארגונים שעוברים תהליך של שינוי עושים זאת רק כי התחלף מנכ"ל.

Executive Education סימולציה בנושא ניהול שינוי

איך בונים ספינה?

האם מקבצים אנשים ואומרים להם לאסוף עצים, לתכנן תוכניות ולבנות ספינה?

לא

אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הגדול, הרחב והאינסופי.

אנטואן דה-סנט אכזיפרי

תפקיד המנהל בניהול השינוי

  • לצייר את החזון
  • לייצר את תמונת העתיד
  • לשדר אמונה, אופטימיות והתלהבות
  • לתמוך רגשית בעובדים
  • לזהות פחדים וחששות
  • לשמור על איזון בין היגיון לרגש
  • לייצר וודאות באמצעות תהליך תומך שינוי

פרטים אודות תהליך למידה ייחודי למנהלים בכירים