פיתוח וייעוץ ארגוני

פיתוח ארגוני הינו תהליך המיועד לאפשר יישום של האסטרטגיה העסקית.

תהליך הפיתוח הארגוני מכוון לשיפור היעילות הארגונית ומתייחס לשינויים פנימיים וחיצוניים. תכנית הפיתוח הארגוני מבוססת על שלב ראשוני של אבחון ארגוני, בתום שלב זה נבחרים מוקדי ההתערבות.

בתהליכי פיתוח ארגוני, המבוצעים על-ידי יועצי TACK, מושם דגש על השאלות הבאות:

 • איך מביאים את הארגון לבצע את הדברים הנכונים?
 • איך ממצים את מלוא הפוטנציאל?
 • איך בונים תשתיות ארגוניות, שיתמכו בהובלת החברה לצמיחה מתמדת, תוך ניצול הזדמנויות  ואתגרים לטובת הארגון?
 • איך מייצרים תרבות ארגונית של התגייסות להצלחה, השתייכות ומחויבות לחברה לאורך זמן?
 • איך משמרים אנשי מפתח ומצויינים בשוק עבודה רווי?
 • איך מכשירים במהירות כח-אדם לשילוב יעיל בארגון?

תכניות פיתוח ארגוני כוללות:

 • פיתוח תכנים ארגוניים רלוונטיים לתהליכים אפקטיביים רצויים.
 • פיתוח צוותים וממשקים.
 • פיתוח הגדרות תפקיד וליווי הטמעתן.
 • פיתוח סביבת עבודה ואקלים אירגוני מטפחי למידה ושיפור יכולות אישיות.
 • פיתוח ערכים ותהליכים התומכים בערכי הארגון.
 • פיתוח יכולות ומיומנויות ניהול בכל דרגי הארגון.
 • פיתוח תהליכים תומכים: נוסחאות שכר ותגמול, ניהול ידע, בניית מערך משאבי אנוש, הערכות ביצוע.