הערכות ביצוע

הערכות ביצוע הן כלי המיושם ברוב הארגונים. על-מנת לבצע תהליך איכותי ואפקטיבי, יש תחילה לענות על שתי שאלות מרכזיות; האחת, מהי מטרת הארגון בתהליך, ולאיזה צורך ארגוני מרכזי על התהליך לתת מענה? השאלה השניה, עוסקת ברמת הבשלות הניהולית הקיימת בדרגי הניהול השונים של הארגון.

הצורך הארגוני

בקרה ארגונית (Monitoring) - במטרה לאפשר דירוג עובדים ולקבוע מי מועמד לקידום, העלאת שכר וכו'.

העצמת מנהלים - לצורך הכוונת ביצועי עובדים ולטיוב הניהול שלהם.

פיתוח אישי של העובדים - כלי לחניכה ולבניית תכניות פיתוח מקצועי ואישי של עובדים.

יישום האסטרטגיה הארגונית (Strategy Alignment) - תהליך המאפשר הכוונת ביצועי העובדים בהתאם לאסטרטגיה הארגונית שנקבעה.

בשלות ניהולית

יכולות הניהול של מנהלים בשלבי החיים השונים של הארגון, משפיעות על איכות הביצוע ועל היעדים שניתן להגדיר לתהליך עצמו.

מטריצה לאיפיון הפתרון

מענה במטריצה על שתי השאלות יאפשר בנייה וביצוע אפקטיביים של התהליך, וימנע את התיסכול ואת "הרעש הארגוני" שתהליך כזה עלול לעורר.

קיימות וריאציות מגוונות של כלים ותהליכים ויש להתאימם לצרכים המדויקים ולבשלות הניהולית של דרגי הניהול השונים בארגון. כל פתרון מחייב סט מיומנויות שונה של מנהלים.

לדוגמה, הכלים המתאימים לצורך הארגוני של פיתוח אישי של עובדים מחייבים מיומנויות ניהוליות של חניכה וליווי אישי של עובדים, כמו גם מיומנויות של מתן משוב המאפשר דיאלוג איכותי בין מנהל וכפיף.

בעוד הפתרון המותאם לצורך של Monitoring ארגוני מחייב רק מיומנויות הערכה והתמודדות עם הטיות בהערכה.

ברמת הבשלות הגבוהה ביותר, ניתן לבנות תהליך שנותן מענה לכל ארבעת הצרכים הארגוניים הבסיסיים, אך אין הדבר מחייב.

על-מנת לתת לאירגון את הפתרון הנכון והאפקטיבי ביותר תהליך הייעוץ יכלול:

אבחון ומיקוד הצורך האירגוני, איבחון רמת הבשלות הניהולית, איפיון והתאמת רמת הפתרון לתהליך הערכות ביצועים, עיצוב תהליך ההטמעה באירגון, כולל הכשרת מנהלים במיומנויות החסרות ובניית מערכת טכנולוגית תומכת.

תהליך הערכת ביצועים אפקטיבי דורש גם מערכת טכנולוגית מותאמת לתהליך האירגוני למטרותיו ולהישגים הנדרשים בעקבות התהליך.