פיתוח מערך משאבי אנוש

בניית מערך משאבי אנוש בארגון, החל מבניית מדיניות ואסטרטגיה, ועד לבניית תשתיות העבודה היומיומיות, מהווה את אחד הכלים המבטיחים צמיחה ארגונית לאורך זמן. המטרה היא לבנות מערך משאבי אנוש המבוסס על האסטרטגיה הארגונית ועל ערכי הארגון, כך שיספק תמיכה מעשית להצלחת הארגון.

TACK מובילה תהליכי הקמה וליווי של מערכות משאבי אנוש בארגונים:

  • בניית מדיניות ואסטרטגיית משאבי אנוש
  • בניית תשתיות עבודה
  • ליווי מערך משאבי אנוש
  • בניית מערך משאבי אנוש לחברות Start-Up
  • פיתוח והטמעת כלים ותהליכים מקצועיים - גיוס, אבחון ומיון, קליטה, שכר ותגמולים, שימור עובדים, פיתוח קריירה, פיתוח ארגוני, שירותי רווחה, סיום העסקה.
מודל אינטגרטיבי לניהול ולמדיניות משאבי אנוש בארגון - אסטרטגיה, מבנה, תהליכים, תגמולים, אנשים - Strategy, Structure, Processes, Rewards, Prople

אסטרטגיה - ייעוד, חזון, ערכים מטרות ומדיניות.

מבנה - יחידות ארגוניות, ביזור, העצמה.

תהליכים - ניהול היעילות, צוותים אד-הוק, סקרים ותהליכי הערכה, שיפור מתמיד, מיקוד בלקוחות.

תגמולים - הערכה, תגמול תואם הערכה, אופציות, שימור.

אנשים - ניהול לתוצאות, תהליכי למידה ופיתוח, גיוס, ניהול קריירה באירגון, ניהול רב-גוניות ושונות.