אבחון ומיון

שירותי האבחון והמיון של TACK מיועדים רק לארגונים עמם אנחנו מנהלים קשרי עבודה ארוכי טווח.

היתרון המעשי שלנו בהיכרות עם האירגון ועם תרבותו, מאפשר לנו להציע תמיכה מדוייקת בתהליכי הגיוס, האבחון והמיון של מועמדים להצטרף לארגון.

לרשותינו:

  • היכרות מעמיקה עם צרכי הארגון
  • היכרות מעמיקה עם הגדרות התפקיד הספציפי
  • בטריה אבחונית ייעודית
  • ראיונות עומק אישיים

אינטגרציית המידע הנאסף על המועמדים השונים, מוצגת לארגון באופן פשוט המסייע לתהליכי קבלת ההחלטות.

אנו מסייעים לארגון גם בתהליכי הקליטה של המועמד הנבחר, על-מנת למקסם את הצלחת השתלבותו בתפקיד ובסביבת העבודה.