אסטרטגיית משאבי אנוש

מנהלי משאבי אנוש נעים על-פני שני רצפים שונים בהובלת הפעילות הארגונית שלהם.

האחד עוסק בהובלת ההטמעה של התרבות, הערכים והחזון ובליווי הבניה וההטמעה של תהליכים תומכים ביישום האסטרטגיה העסקית של הארגון.

והשני בניית הכלים לתכנון ולהעצמת ההון האנושי באירגון וכלי הניהול הרלוונטיים לכל שלב בחיי העובד בארגון. החל מתהליכי הקליטה, דרך ההתפתחותו האישית והמקצועית, מערכי המדידה והתגמול ומערך הרווחה.

לכן, לעיתים קרובות, קיימת אמביוולנטיות לגבי התמקמותו של מנהל משאבי אנוש באירגון ולגבי זהותו האישית והמיקצועית. מחד, התמקמות של מנהיגות מקצועית, ייעוצית ואסטרטגית ומאידך, התמקמות ניהולית של הובלה שוטפת של כלים ומערכות, התומכים ביכולת הארגון לגייס, לפתח ולשמר את מיטב הכוחות שיובילו להישגים.

צוות TACK צבר ניסיון מתמשך הן בליווי מערכות משאבי אנוש בארגונים גדולים - החל מליווי בניית החזון ואסטרטגיית משאבי אנוש, דרך בניית כלל הכלים המסייעים למערך משאבי אנוש בארגון להגיע למצויינות. והן בהקמת מערכות משאבי אנוש בארגונים קטנים ובינוניים, אם בניהול ישיר (outsourcing), אם באמצעות ליווי של מנהלי וצוותי משאבי אנוש מתחילת דרכם ואם בליווי אישי מתמשך של "השותפים הטבעיים" שלהם בכל ארגון.

ליווי מערך משאבי האנוש בארגון, מבוסס על פיתוח יכולות משאבי אנוש, לייצר פתרונות מסונכרנים עם צרכי האירגון העכשוויים, על-פי "שלב החיים" בו נמצא הארגון, יעדיו העיסקיים ויכולות מנהלים ועובדים בו ליישם את תכניות העבודה הארגונית.

מודלים לדוגמה:

 1. תפקיד מערך משאבי אנוש בהובלת שינויים על-פי 8 השלבים של Collins:
 • יצירת תחושת הצורך והדחף לשינוי.
 • בניית צוותי היגוי וקואליציות תומכות לשינוי הנדרש.
 • בניית חזון וערכי ליבה.
 • תקשור החזון והערכים.
 • העצמת מנהלים לפעול על-פי החזון והערכים.
 • בניית תהליכי quick-wins.
 • בניית תהליכי שיפור מתמשך.
 • מיסוד גישות חדשניות.
 1. בניית מערכות תומכות על-פי השכיחות הנדרשת בארגונים:
 • למידה והדרכה.
 • פיתוח מנהיגות.
 • סקרי שביעות רצון עובדים, ניתוחם ובניית תכניות הנגזרות מהם.
 • חיבור תגמול לביצועים.
 • בניית תכניות לעתודה ניהולית.
 • תהליכי הערכת ביצוע.
 • גיוס ושימור מצויינים.
 • מערכות שכר.