מאסטרטגיה ליישום

הקושי המרכזי של ארגונים איננו בהגדרת האסטרטגיה ובתכנון האסטרטגי, אלא במעבר מתכנון אסטרטגי ליישום ההטמעה.

להפוך את החזון לאסטרטגיה

להפוך את הערכים להתנהגות

למדוד את ניהול השינוי

לייצר תהליכי למידה והתאמה

תקשור החזון

מיתוג התהליך ותקשורו לעובדים בקמפיין פנימי, תוך חבירה לכלל ערוצי התקשורת הקיימים בארגון.

ניהול השינוי

  • הקמת פורום שינוי לניהול התהליך
  • הקמת צוותי משימה מתמשכים אשר יבחנו את הטמעת האסטרטגיה
  •  הגדרת תהליכי עבודה חדשים
  • הפעלת מנגנוני ניהול והטמעה

בקרה ומדידה

  • פיתוח תהליכי בקרה
  • הגדרת מדדים כמותיים ואיכותיים
  • פיתוח כלים למדידת ה- base line והצבת יעדים לשיפור

 מחויבות להטמעה

  • מחויבות מנהלים תבוא לידי ביטוי בדוגמה אישית, מדידה וניהול בהתאם לאסטרטגיה.
  • מחויבות עובדים תיווצר מתוך שיתופים בתהליכי קבלת החלטות, תקשור, הדרכה ועבודה בצוותי משימות.