רוצים שינוי

מודל "Change Types" מציג שישה "טיפוסים" של ארגונים המנהלים שינוי, ובוחן אותם בפריזמה של שלושה שלבים הנחוצים לתהליך השינוי: הבנה, תכנון ויישום.

שימוש במודל המוצע יעזור לכל ארגון לאבחן איזה "טיפוס" הוא ולהבין כיצד לצמוח כדי לנהל טוב יותר את השינוי הבא בארגון ולהיות "Change Champion".

המודל נתמך באפליקציית Change Types של  TACK ב- App. store או באתר

Too Busy to Stop

"בשביל מה לעצור פתאום באמצע הדרך? אנחנו הרי יודעים מה צריך לעשות ..."

Too Busy to Think

"עד עכשיו הביצועים היו מעולים, ופתאום אנחנו מפגרים בתחרות. איך לא ראינו את זה מגיע?"

Too Busy to Act

"זה יהיה לא חכם לרוץ קדימה בלי מעצורים. בואו נשקיע עוד קצת זמן בגיבוש של הכיוון הנכון."

Too Busy to Plan

"עכשיו שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, קדימה - לעבודה!"

Too Busy to Execute

"אנחנו יודעים מה צריך לשנות ואפילו יש לנו תכנית עבודה, אבל זה פשוט לא עובד!"

Change Champion

"התהליך היה ברור: עצרנו לרגע כדי לחשוב על הדברים מחדש, הבנו לאן צריך ללכת, בנינו את התשתית הנכונה לשינוי ודאגנו שהדברים יתבצעו לפי התכנית."